Nyheter

Prøvefiske på Ráisjávri – Reisavann

    Prøvefiske ble gjennomført 6.-7. september på grunnlag av indikasjoner som tydet på at røyebestanden var gått sterkt tilbake. Fisk har ikke spesielt vern i forhold til nasjonalparken, men siden fiske er et viktig element i tradisjonelt friluftsliv ønsket Reisa nasjonalparkstyret å gjennomføre et prøvefiske og vurdere behovet for kultivering. Garn av typen multigarn […]

Miljøvernministeren fikk informasjon om Reisa villakssenter

Reisa villakssenter i god framdrift   Ordfører Øyvind Evanger tok i mot Elvestuen på Halti på Storslett, i Halti Besøkssenters lokaler. Ordføreren gikk igjennom prosjektarbeidet som er gjort, der man er ca halvveis i forprosjektet. Klima- og miljøminister Elvestuen ga uttrykk for at han hadde stor forståelse for at Reisa er et aktuelt senter for […]

Høst i Reisa nasjonalpark

Reisa nasjonalpark kan i all fortrolighet røpe at sensommeren er her. Vi ønsker sprakende farger, skjømte bålkvelder og nyrørt syltetøy velkommen!     Ved sommersesongens slutt melder vi følgende: Ovi Raishiin er ikke lengre fast bemannet på dagtid. Halti nasjonalparksenter på Storslett er bemannet alle ukedager. Kom innom for informasjon og tips om turer i og […]

Kjempetreveps i Reisadalen

  Om du har vært på skogstur i Reisadalen de siste dagene har du kanskje lagt merke til et stort flyvende insekt med en grov summelyd.  Dette er kjempetreveps (Urocerus gigas). Dette er den største vepsen vi har i hele Norden og kan bli opp mot 45 mm. Selv om enkelte vil beskrive vepsen som […]

Besøksundersøkelse for Halti-området

Denne undersøkelsen gjennomføres av prosjektet Halti Transboundary Area. Interregprosjektet handler om å etablere et varig samarbeid mellom forvaltningen av Käsivarsi-området i Finland, Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde i Norge. Samarbeidet skal sikre bærekraftig bruk av naturen og de ressursene som er i landskapsområdet. Offentlige myndigheter, lokalbefolkningen, reindriften og turistentreprenører blir invitert inn i samarbeidet. Arbeidet […]

Veibom ved Ovi Raishiin

    Veibommen bak Ovi Raishiin står stengt gjennom sommersesongen, men er nå blitt åpnet. Det er grunneier Statskog som har ansvar for åpning og lukking av bommen. Skogsbilveien som strekker seg omtrent 4,5 km oppover langs elva brøytes ikke på vinteren. Skikk og sedvane for bærplukking og jakt i området gjør at Statskog – […]

Mollisfossen – en sommeropplevelse i Reisa nasjonalpark

    Turen er på om lag 18 – 19 km oppover elva og starter vanligvis ved Kirkestilla i Saraelv eller fra Ovi Raishiin like ved. Med elvebåt vil det gå vel en time opp til fossen, til fots bruker man ca 4 timer etter stien.     Sommerstid er det frodig og tett med vegetasjon […]

Fuglekikking ved Reisautløpet naturreservat

  Reservatet ble opprettet i 1995 og dekker 6 km2, hvorav 5 km2 er brakkvannsområder. Formålet med fredningen er å ta vare på det rike fuglelivet samt viktige botaniske verdier. I 2011 ble området utpekt som ramsarområde, noe som innebærer at Reisautløpet naturreservat også har internasjonal verneverdi.     Den gode tilgangen på fisk tiltrekker […]

KESÄKONKURANSI – SOMMERKONKURRANSE

Bakgrunn Dersom man skal til Reisa nasjonalpark via Reisadalen i sommer, eller bare skal besøke Ovi Raishiin en varm sommerdag, vil man hele veien oppover dalen være omkranset av et rikelig antall kvenske stedsnavn (som ikke nødvendigvis er å finne på kartet). Tidligere var nemlig det kvenske språket et alminnelig talespråk i Reisadalen, og befolkningen […]

Ferie for alle på Ovi Raishiin

Troms Røde Kors arrangerte Ferie for alle i Reisadalen denne uken. Over 40 besøkende kom onsdag til Ovi Raishiin og fikk lære om Reisa nasjonalpark, se på fuglelivet og spikke.   Store og små samlet seg ved bålplassen kl. 10.00 for kaffe og prat. Vi var heldig med været og nøt opptil flere gode varmegrader […]