Hundekjøring

Hundekjøring er tillatt i Reisa på sti og vei i utmark og overalt på fjellet. En del bruker hundespann på elva om vinteren og langs skuterløype i fra Gahperus til Somas.

Det er viktig at hundekjøring skjer hensynsfullt og med varsomhet, spesielt i med hensyn til rein som lett blir skremt av hunder.

 

Sykling

Det er tillatt å sykle på eksisterende veier, stier og kjørespor i nasjonalparken og i Ráisduottarháldi landskapsvernområde. Det er viktig at man holder seg på eksisterende veier og stier, da store deler av området er sårbar natur.

Stiene i nasjonalparken er ulendte og lite egnet for sykling. Stiene i Ráisduottarháldi landskapsvernområde er bedre egnet til sykling.

 

Ridning

Omfanget av ridning i Reisa er svært begrenset, men det finnes muligheter for å oppleve Reisa fra hesteryggen. Dette må foregå på allerede eksisterende veier, stier og kjørespor i nasjonalparken og landskapsvernområdet, for å unngå slitasje.

 

Hundespann på Reisaelva.
Foto: Wenche Offerdal