Innfallsport i Reisadalen – Ovi Raishiin

Innfallsporten i Reisadalen – Ovi Raishiin er et godt utgangspunkt for turer til fots innover i Reisadalen og inn mot nasjonalparkgrensen i Sieimma (10km). Nordkalottruta går forbi videre mot Kautokeino. En av de mest brukte startstedene for elvebåtturer, «veienden i Saraelv», ligger en kort gåtur, ca 200 m, fra anlegget. Fjellområdene vest for Reisadalen er tilgjengelig med utgangspunkt i Ovi Raishiin. Ett alternativ er å følge Nordkalottruta mot Somájávri eller mot Guolasjávri og fjellet Halti. På vinteren er det mulig å gå på ski innover Reisadalen når elveisen er stabil.

Navnet «Ovi Raishiin» er et kvensk navn og betyr «døren inn til Reisadalen». Dette anlegget er hovedinnfallsport til Reisa nasjonalpark og er godt utbygget med overnatting, informasjon, bålplasser og enkle sanitærfasiliteter (les mer om Ovi Raishiin her). Det er parkering rett på anlegget.

Veibeskrivelse:

Ovi Raishiin ligger om lag 48 km fra Storslett. Følg FV 865 til Biltokrysset, så kommunal vei til snuplassen i Saraelv. Videre derfra 700 meter langs skogsbilvei. Følg skilting. Det er dessverre ingen offentlige kollektivtilbud med rute til Ovi Raishiin.

Fra utkikkspunkt på Ovi Raishiin, mot Reisa nasjonalpark
Foto: Kim Daniel Hansen
Rasteplass ved adkomst Kåfjorddalen, Guolasjávri
Foto: Odd Rudberg

Adkomst fra Kåfjorddalen – startsted Guolasjávri

Adkomsten fra Kåfjorddalen – startsted Guolasjávri, ligger ved foten av Finlands høyeste fjell, Halti (1325 moh). Den norske delen av fjellet ligger 2 km fra den finske toppen og er 1361 moh. Begge er lettest tilgjengelig fra startsted Guolasjávri. Startstedet er også et godt utgangspunkt for turer i fjellområdene vest for Reisadalen, dvs Ráisduottarháldi landskapsvernområde og videre inn i Reisa nasjonalpark. Startstedet ligger i enden av et nett av stier og veier i Kåfjorddalen som er godt egnet for sykling og fotturer. Her ligger også den spektakulære Gorzabrua. Her arrangeres det strikkhopp deler av sommersesongen.

Fra midten av august og utover høsten er det en del reindriftsaktivitet i dette området. Alle som ferdes i området må ta hensyn til det. Særlig viktig er det å ha kontroll på hunder og ikke jage rein unødig.

Veibeskrivelse:

Guolasjávri er tilgjengelig med bil i barmarksesongen. Det vil si midten/slutten av juni til slutten av september/begynnelsen av oktober. Ta av fra E6 i Birtavarre og videre på FV333 til Ankerlia (10 km). Herfra langs anleggsvei opp et bratt fjellparti. Etter ytterligere ca 10 km tar du til venstre i kryss og fortsetter langs nordbredden av Guolasjávri ca 8 km. Totalt er det 28 km fra E6 til parkeringsplass ved startstedet.

På vinteren er det kun brøytet vei frem til Ankerlia. Dette er derfor å anse som innfallsport – startsted fra Kåfjorddalen vinterstid.

I tillegg er det en offentlig godkjent skuterløype til Guolasjávri og som også går fra Gahpperus i Reisadalen som er åpen for ferdsel når den er merket og frem til 4.mai.

Adkomst fra Kautokeino – startsted Ráisjávri/Reisavann

Med utgangspunkt i Ráisjávri/Reisavann har du tilgang til de indre delene av Reisa nasjonalpark. Området rundt vannet er mye brukt til bærplukking, fiske og småviltjakt. Det er også en del reindriftsaktivitet i området.

Veibeskrivelse:

Adkomst fra Kautokeino er fra RV93 via FV6 til Cunovuohppi (10 km). Derfra langs kommunal vei som går mot Biedjovággi. Etter om lag 35 km fra Kautokeino må du ta av fra veien og videre ca 4 km til Reisavann. Det er to stier/veier ned til vannet. En som går fra gjerdeanlegg ved Leamsejávrrit og en som tar av fra veien om lag 3 km lengre nord, dvs rett øst for høyde Joalotoaivi. Sistnevnte er tillatt å kjøre med bil, men er meget dårlig stand. Det er for øvrig en rekke spor og veier som brukes av reindrift. Vær oppmerksom på at disse ikke alltid fører dit du skal.

Et annet alternativ er å følge Nordkalottruta fra start i Kautokeino frem til Ráisjávri/Reisavann.

På vinteren brøytes det kun frem til Cunovuohppi. Det går for øvrig skuterløype langs veien mot Biedjovággi og videre inn på løyper i Nordreisa og Kvænangen.

Nordkalottruta ved Reisavann.
Foto: Odd Rudberg

Adkomst fra Kilpisjärvi – Finland

Med utgangspunkt fra Kilpisjärvi har du tilgang til turområder nordover i området som kalles Käsivarsi (den lapske armen). Dette er et definert «villmarksområde» etter finsk skoglov, og er et av få høyfjellsområder i Finland. Kilpisjärvi er blitt en betydelig destinasjon, og områdene brukes mye til fiske, småviltjakt og turgåing sommer og vinter. Nordkalottruta går fra Kilpisjärvi og gjennom hele området og krysser over til Norge ved Somasjávri.

Området er generelt meget godt tilrettelagt med hytter, merkede løyper, bruer og andre fasiliteter for friluftsliv. Det går også skiløyper og allment tilgjengelige skuterløyper innenfor området. Området er svært mye brukt hele året, særlig gjelder det områdene nærmest Kilpisjärvi, der fjellet Saana er et viktig turmål.

Et annet turmål i området er Halti. Som Finlands høyeste fjell har det naturlig tiltrekningskraft. Turen dit er på omtrent 50 km fra Kilpisjärvi eller 6 km fra Guolasjávri.

Mer informasjon om Käsivarsi villmarksområde, Nordkalottruta og annet finnes på hjemmesiden til forvaltningsmyndigheten for området – Metsähallitus.

Veibeskrivelse:

Adkomst via E8 fra Skibotn (50 km/45 min). Kilpisjärvi Visitor Centre er utgangspunkt for turer nordover mot Halti og Reisa nasjonalpark.

Fra Storslett til Skibotn er det 110 km (ca 1 t 45 min).