Om nasjonalparken

Reisa nasjonalpark omfatter et tilnærmet uberørt naturområde. Reisaelva, en av Norges beste lakseelver renner nordvestover gjennom nasjonalparken på vei til kysten. Elvedalen preges av flere sideelver som renner ned i hovedelva i form av fossefall, som Mollisfossen med et totalt vannfall på 269 m.

Hvordan komme seg til nasjonalparken?

Det er flere ulike muligheter for å komme inn til nasjonalparken. Hvert sted leder deg til ulike naturopplevelser og svært ulike naturtyper. Hva som er best avhenger av hvor du reiser fra, hvilke opplevelser du er ute etter og hvor lang tid du har til rådighet.

Besøkssenter Reisa nasjonalpark – Halti

Halti nasjonalparksenter AS er et autorisert besøkssenter for Reisa nasjonalpark. Vi gir besøkende informasjon om nasjonalparken, natur, kultur og friluftsliv. Vi har utstilling, driver formidling, undervisning og aktiviteter knyttet til disse temaene spesielt og nasjonalparker generelt.

Storslett nasjonalparklandsby

Velkommen til Storslett nasjonalparklandsby, den naturlige innfallsporten til Reisa nasjonalpark. Storslett ligger ved utløpet av Reisaelva, et anerkjent laksevassdrag som strekker seg fra Finnmarksvidda til ishavet. Omgitt av fjell, elv, fjord og vidde- på Storslett finnes det opplevelser for alle!

Prosjekt om tilpasninger til klimaendringer i arktiske verneområder

Reisa nasjonalpark er med i nytt spennende Interreg Aurora prosjekt i samarbeid med Länsstyrelsen i Norrbotten og Metsähallitus med fokus på Informasjon og tilpasning til klimaendringer i arktiske verneområder (CLAP).

Opplevelser

Det varierende landskapet i Reisa legger til rette for mange ulike opplevelsesmuligheter. På sommerstid er dalføret lett tilgjengelig, enten ved å følge stien langs elva eller å benytte elvebåt eller kano. Andre aktiviteter området har å by på er jakt, laksefiske i Reisaelva og fiske i fjellvannene.

Hytter

Det finnes flere hytter i nasjonalparken som kan benyttes av besøkende. Noen er gratis og åpne, mens andre må bestilles på forhånd. Her finner du en oversikt over alle mulighetene.

https://reisanasjonalpark.no/wp-content/uploads/dsc00304-680x450.jpg

Besøksmål

Fosser, topper og bergmalerier. I Reisa er det mange besøksmål. Her finner du noen tips til steder som er verdt et besøk.

https://reisanasjonalpark.no/wp-content/uploads/mollisfossen-sommer-680x450.jpg

Turtips

I eller tilknytning til innfalsportene til nasjonalparken

Nordkalottruta, som er en del av den europeiske vandreruta fra Sicilia til Nordkapp, går gjennom Reisa nasjonalpark og Ráisdouttarháldi landskapsvernområde. Innenfor Reisa nasjonalpark tar denne leden deg mellom fjellområdene i Ráisduoattarháldi landskapsvernområde, hvor det er mulig å gå på fjelltoppen som ligger på 1361 moh, gjennom Reisadalen med sine mange fosser, og opp på viddelandskapet til Ráisjávri/Reisavannet på grensen mot Finnmark. Langs Nordkalottleden finnes det flere hytter som kan benyttes av forbipasserende vandrere. Noen er åpne, mens andre må man reservere på forhånd.

https://reisanasjonalpark.no/wp-content/uploads/vandring-odd-rudberg-680x450.jpg

Elvebåt

Reisaelva fra Biltokrysset/Storslett og opp til Nedrefoss

Flere aktører tilbyr elvebåtturer på Reisaelva. Dette er en fin og effektiv måte å oppleve nasjonalparken på. Sightseeing til Mollisfossen er en attraktiv tur som gir deg muligheten til å oppleve den mest besøkte attraksjonen i nasjonalparken.

 

https://reisanasjonalpark.no/wp-content/uploads/img-0252-680x450.jpg

Kano

Med kano på Reisaelva får du en unik opplevelse av Reisadalen. Ved normal vannstand er Reisaelva trygg og lett å padle.

https://reisanasjonalpark.no/wp-content/uploads/rune6-680x450.jpg

Fiske

Reisa nasjonalpark byr på mange flotte fiskeopplevelser. Reisavassdraget er nasjonalt laksevassdrag, og hver sommer kommer folk fra hele verden for å fiske laks i Reisaelva. I tillegg kan Reisa by på mange gode fiskevann på fjellet.

https://reisanasjonalpark.no/wp-content/uploads/20140915-dsc7690jan20r20olsen20foto-680x450.jpg

Jakt

Jakt har lange tradisjoner i Reisaområdet, og vi kan finne spor etter villreinjakt for flere tusen år siden. I dag er det elgjakt og småviltjakt etter hare, rype og noe skogsfugl som trekker jegere til Reisa nasjonalpark.

https://reisanasjonalpark.no/wp-content/uploads/hostjakt202-eh-680x450.jpg

På ski

Vinterstid by nasjonalparken på flere, gode turmuligheter på ski. Den største aktiviteten er på elveisen, men det er også gode muligheter på viddene på begge sider av dalen.

https://reisanasjonalpark.no/wp-content/uploads/hengebru-2-nedrefoss-680x450.jpg

Andre aktiviteter

En rekke andre aktiviteter er også mulig i Reisa nasjonalpark. Les mer om hundekjøring, sykling og riding her.

https://reisanasjonalpark.no/wp-content/uploads/hundespann-wofferdal-680x450.jpeg

Reise og overnatting

For å komme deg til Reisa nasjonalpark kan du fly over Lyngsalpene til Sørkjosen Lufthavn, oppleve vårt arktiske kystlandskap langs E6 med bil eller buss eller ta sjøveien med Hurtigruten

Film og brosjyrer

Her finner du film og brosjyrer om Reisa nasjonalpark, Halti nasjonalparksenter og Storslett nasjonalparklandsby.

Fakta

Hvor ligger Reisa nasjonalpark?

Nordreisa kommune, Troms fylke.

Hvordan kommer jeg meg dit?

Fly fra Tromsø til Sørkjosen lufthavn og taxi til Storslett.

Med bil eller buss langs E6 fra Alta eller Nordkjosbotn/Tromsø, eventuelt E8 og Rv 91 via Lyngseidet.
Taxi/bil fra Storslett til Saraelv langs Fylkesvei 865.
Bil fra Kautokeino via Reisavann.
Bil fra Kåfjorddalen via Guolasjavri.

Nasjonalparklandsby
Besøkssenter nasjonalpark

Halti nasjonalparksenter, Besøkssenter nasjonalpark.
Hovedveien 2
9151 Storslett
tlf: +47 77 58 82 50
E-mail: info@reisanasjonalpark.no

Utkikkspunkt

Ovi Raishiin – Visitor point Reisadalen, Saraelv

Startsteder

Ovi Raishiin – Visitor point Reisadalen
Guolasjavri – via Kåfjorddalen
Reisavann – via Kautokeino
Kilpisjärvi (Finland) – Nordkalottruta

Turistinformasjon

Halti turistinformasjon
Hovedveien 2
9151 Storslett
tlf: (+47) 775 88 250

Forvaltning og oppsyn

Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde

www.nasjonalparkstyre.no/Reisa-nasjonalpark/

www.facebook.com/Reisanasjonalpark/

Oppsyn ved Fjelltjenesten SNO

Velkommen inn i nasjonalparken

Husk at du er naturen sin gjest når du besøker nasjonalparkene våre. Første regel er å vise hensyn til alt liv omkring deg – også andre mennesker.

Allemannsretten gir oss mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel skal skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud i deler av året, som i hekke- og yngletida.

Reisaelva Foto: Rune Benonisen

 

Hjelp oss å ta vare på Reisa nasjonalpark

Reisa nasjonalpark er vernet for å ta vare på et stort, tilnærmet urørt, fjell- og dalområde. Det rike plante- og dyrelivet, samt det særegne landskapet ønskes bevart slik at det kan oppleves av framtidige generasjoner. Ved å ferdes ansvarsfullt og aktsomt kan du hjelpe oss med å få til dette.

Gå der du vil, på beina eller på ski. Du kan sykle og ri på etablerte stier i verneområdene. Vi setter pris på at ferdselen skjer på en skånsom måte slik at området fremstår så uberørt som mulig også for neste besøk. Under reinsdyrkalvingen på våren og i brunstperioden på høsten er dyrene sårbare for forstyrrelser. Vær derfor snill å vis hensyn.

Rast der du vil, men vær klar over at enkelte arter i Reisa nasjonalpark er spesielt sårbare for forstyrrelser visse perioder av året. Dette gjelder særlig i yngle- og hekketiden. I Reisadalen finnes blant annet flere arter rovfugler som hekker i klippeveggene langs elva. På våren er de avhengig av at man ferdes aktsomt. Ved forstyrrelser vil disse kunne sky reiret og ungene vil da bli forlatt.

Tenn gjerne bål, men pass på å benytte nedfalt kvist, siden vegetasjonen i nasjonalparken er fredet. Husk at det er forbudt å brenne bål i skog og mark i perioden 15. april til 15. september, og vær snill å følg øvrige regler om bålbrenning.

Plukk bær og sopp til eget bruk om du ønsker. Vær for øvrig oppmerksom på at det i nasjonalparken finnes flere sjeldne plantearter hvorav noen kan være vanskelig å identifisere. Derfor er det viktig at man ikke plukker andre planter enn bær og sopp.

Jakt og fiske i nasjonalparken er lov etter samme regelverk som utenfor verneområdene.

Du kan med deg hund, men husk generell båndtvang i perioden 1. april til 20. august.

Ferdsel med elvebåt på Reisaelva opp til Nedrefoss er tillat, begrunnet i lange tradisjoner for elvebåtferdsel i området. All annen motorferdsel er forbudt.

Nyheter

Verdens miljødag

Stem på naturen!