Reisadalen strekker seg fra havet i nord og helt inn til Finnmarksvidda i sørøst, i et variert og dramatisk landskap. Her er et utrolig mangfold av naturtyper, planter, dyr, fisk og fugler. Det er flere vernede områder tilknyttet dalføret på grunn av den unike naturen, som i Reisa nasjonalpark øverst i dalen.

Reisadalen er også rik på samiske, kvenske og norske kulturminner. Fantastiske Reisa er både et fagrom for natur og miljø som skal sikre elever og besøkende trygg informasjon om artsmangfold og bærekraft, og en utstilling som viser lokalbefolkningas viktige brukstradisjoner, språk og samspill med plassen de tilhører.

 

Vi viser deg noe av det storslåtte ved Reisa – og vi snakker om det viktige naturmangfoldet og om fremtidens bærekraft.

utstillingsrom moduler mennesker

Åpningstider og kontakt

Utstillingen Fantastiske Reisa er midlertidig stengt frem til 24. april. Vi forbereder sommersesong og kommer tilbake med nye åpningstider.

Kontakt oss:

info@reisanasjonalpark.no

info@reisavillakssenter.no

Tlf:+47 775 88 251 | +47 906 40 452

Utstillingen kommer ut av et samarbeid mellom Halti nasjonalparksenter og Reisa villakssenter.

Vi jobber for en langsiktig forvaltning og legger vekt på å fremme dialog og samhandling, og nå håper vi det nye bygget og utstillinga vil bli en viktig møteplass for kompetanse, kultur og bærekraftig næringsutvikling.