Stem på naturen!

 

Reisa nasjonalpark feirer European day of Parks – den europeiske nasjonalparkdagen

Vi ønsker alle velkommen til oss på Halti fredag 24.mai i formidlingsrommet Jyppyrä for kaffe, kjeks og gode diskusjoner. Utstillinga Fantastiske Reisa er åpen fra 10.00-15.00, med gratis inngang mellom 11.00-13.00 i anledning European day of Parks – den europeiske nasjonalparkdagen.

EUROPARC grenseparknettverk

Hvert år den 24.mai markerer nasjonalparker og verneområder over hele Europa en felles dag for bevaring av natur og landskap. Medlemsorganisasjonen EUROPARC står bak markeringen, og hvert år velger de et aktuelt tema for å skape diskusjon og refleksjon omkring naturvern og -bevaring. I 2021 ble Reisa nasjonalpark offisielt godkjent som en del av EUROPARC sitt grenseparknettverk.

Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde så behovet for et bedre og nærmere samarbeid med vernområdene vi grenser mot i Finland og finsk forvaltningsmyndighet i Metsähallitus. Nå samarbeider vi i et nytt prosjekt med både finske og svenske partnere for å sikre god samhandling og kommunikasjon om klimaendringer i områdene våre.

to personer går over et gjerde
Vandrere krysser reingjerde ved Soma.

 

Natur og politikk – årets tema

I år er temaet natur og politikk – drevet frem av EUs parlamentsvalg som avholdes i 2024. Utvikling av god naturpolitikk har en sentral rolle i å sikre bærekraftige og motstandsdyktige samfunn, og det er befolkningen som må levere bestillingen til politikerne. Lokale og nasjonale – eller europeiske valg er våre demokratiske handlingsrom for å sikre at naturarv og biologisk mangfold prioriteres og forblir en del av fremtiden.

Lokal forvaltning – lokal forankring

I Reisa går vi ikke mot valg – dette året, men vi følger likevel spent med på politikken som virker rundt oss. Skal vårforbudet for snøskuterkjøring opphøre, slik foreslått av motorferdselsutvalget? Vil kommunen tillate vannjet på elvebåt, og vil kraftutvikling gi mindre vannføring i Bontaelva? Hva med pukkellaksen, kan vi stemme den bort? Hva er det politiske handlingsrommet for bringebær?

Konsert i Storgammen på Ovi Raishiin