Hyttene i nasjonalparken

Under finner du hytter som enten står åpne eller som man kan leie.

Nordkalottstua

Ovi Raishiin - Visitor point Reisadalen, Saraelv

Overnatting mot betaling. DNT-standardnøkkel i sommersesongen. Utenfor sesong fås kode ved å kontakte turistinformasjon, tlf (+47) 775 88 250 eller besøk Haltibygget på Storslett.
Eier/kontakt: Halti nasjonalparksenter

Fasiliteter:
– Utedo
– 4 sengeplasser
– kokemuligheter

Lokalitet: Les mer om beliggenheten på Ovi Raishiin her.

 

https://reisanasjonalpark.no/wp-content/uploads/img-0288-visitor-point-nordkalottstua-680x450.jpg

Sieimmahytta

Sieimma, verneområdegrense i nord

Åpen hytte.
Eier/kontakt: Statskog

Lokalitet: Sieimma er ytterkanten av nasjonalparken, omtrent 9 km fra Saraelv. Hytta ligger derfor beleilig til dersom du ønsker å vandre videre i nasjonalparken eller er på vei gjennom området via Nordkalottruta. Hytta ligger på østsiden av Reisaelva (på andre siden enn Nordkalottruta). Det ligger en båt som kan brukes for å komme seg over elva.

Fasiliteter:
– Utedo
– 4 sengeplasser
– Kokemuligheter

https://reisanasjonalpark.no/wp-content/uploads/sieimmahytta2-mb-680x450.jpg

Sieimmastua

Sieimma, verneområdegrene i nord

Overnatting mot betaling, se informasjon og brukerregler for besøkende
Eier/Kontakt: Reisa nasjonalparkstyre / Mail: halti@reisanasjonalpark.no

Lokalitet: Sieimma er ytterkanten av nasjonalparken, omtrent 9 km fra Saraelv. Hytta ligger derfor beleilig til dersom du ønsker å vandre videre i nasjonalparken eller er på vei gjennom området via Nordkalottruta. Det er bålplass og benker på stedet. Hytta ligger på vestsiden av Reisaelva, rett på andre siden for Sieimmahytta.

Fasiliteter:
– Utedo
– 4 sengeplasser
– Kokemuligheter

https://reisanasjonalpark.no/wp-content/uploads/sieimma-1-680x450.jpg

Vuomatakka

Vuomatakka

Åpen hytte

Eier/Kontakt: Statskog

Liten bu på 6 kmv med to sengeplasser og vedfyring. Bua ligger på sørsiden av elva, ca. 20km oppover dalen fra Saraelv. Enkel standard med lite/ingen utstyr i hytta.

 

Fasiliteter:
– Utedo
– Ved til fyring

 

https://reisanasjonalpark.no/wp-content/uploads/vuomadathytte-680x450.jpg

Naustihytta

Nausti

Åpen hytte.
Eier/kontakt: Nordreisa scooter- og båtforening / på Facebook

Lokalitet: Naustneset/Nausti er en tradisjonelt mye brukt leirplass. Både hytta og leirplassen ligger på østsiden av Reisaelva, mens Nordkalottruta går på vestsiden. Hytta ligger cirka 26 km fra Saraelv.

Fasiliteter:
– Utedo
– 8 sengeplasser
– Badstu

https://reisanasjonalpark.no/wp-content/uploads/naustihytta-rub-680x450.jpg

Nedrefosshytta

Nedrefoss

Overnatting mot betaling. Standard DNT-nøkkel. Se ut.no for priser.
Eier: Nord-Troms Turlag.

Lokalitet: Omtrent 26 km oppover langs elva fra Saraelv, og 29 km nedenfor Reisavann. Hytta ligger derfor en dagsmarsj fra nevnte innfallsporter. Det finnes benker og bålplass. Det er bare 3 km til Imofossen.

Fasiliteter:
– Utedo
– 16 sengeplasser
– Kokemuligheter

https://reisanasjonalpark.no/wp-content/uploads/nedrefosshytta-ahj-680x450.jpg

Imogammen

Imo

Åpen hytte.
Eier/Kontakt: Statskog.

Liten tømmerhytte som kalles Imogammen fordi det tidligere var en gamme her. Er åpen med 2-3 sengeplasser. Hytta ligger like sør for selve Imofossen. Enkel standard, med lite/ingen utstyr i hytta.

 

https://reisanasjonalpark.no/wp-content/uploads/imogammen-rub-680x450.jpg

Arthurgammen

Luvddii

Åpen hytte.
Eier/kontakt: Statskog

Lokalitet: Gammen ligger i fjellbjørkeskogen i oppstigningen fra Reisadalen, ikke langt fra der stien krysser Luvddiidjohka.

Arthurgammen er en åpen hytte/gamme som tradisjonelt er brukt som jakt- og fangstbu. Enkel standard, 2 soveplasser.

https://reisanasjonalpark.no/wp-content/uploads/arthurgammen-rub-2-680x450.jpg

Reisavannhytta

Reisavannet

Overnatting mot betaling, se intaur.no
Eier/kontakt: Statskog.

Lokalitet: Hytta ligger ved Reisavannet, omtrent 56 km fra Saraelv. Det må altså beregnes 2-3 dagers marsj fra Saraelv om man kommer nordfra. Fra Kautokein sentrum er det ca. 40 km på vei i retning Bieddjuvaggi, før man tar avkjøring på anleggsvei, eventuelt kan man gå turstien frem til vannet. På vinterstid kan man benytte snøskutertraseensom går mellom Nordreisa og Kautokeino, og gå de siste 3 kilometerne fra skuterløypa til hytta.

Fasiliteter:
– Utedo
– 6 sengeplasser
– Vedovn
– Strøm

https://reisanasjonalpark.no/wp-content/uploads/dsc01195-680x450.jpg

Somashytta

Somas, Ráisduottarháldi landskapsvernområde

Åpen hytte.
Eier/kontakt: Statskog.

Lokalitet: Hytta ligger ved Somas i Ráisduoattarháldi landskapsvernområde, omtrent 30 km fra Saraelv langs Nordkalottruta nordfra, og 56 km fra Kilpisjärvi sørfra. Det må derfor beregnes en drøy dagsmarsj fra Saraelv. Sørfra finnes flere hytter på finsk side man kan benytte, med Kobmajokihytta 3 km unna som den nærmeste. Scooterløype fra Gahperus i Reisadalen går innom Somájávri. Det er gode fiskemuligheter i Somájávri.

Fasiliteter:
– Utedo
– 4 sengeplasser
– Vedovn

https://reisanasjonalpark.no/wp-content/uploads/somashytta-mb-680x450.jpg

Sidusgophihytta

Sidusgophi, på grensa til Finland

Åpen hytte.
Eier/kontakt: Reindriftsadministrasjonen.

Enkel standard.

https://reisanasjonalpark.no/wp-content/uploads/sidushgophi2-tarjei-680x450.jpg

Deatnomuotkihytta

Deatnomuotki, helt sør i nasjonalparken, på grensa til Finland

Åpen hytte.
Eier/kontakt: Reindriftsadministrasjonen.

Lokalitet: Ved finskegrensa, helt sør i Reisa nasjonalpark.

Eldre hytte med enkel standard. 4 køyeplasser.