Uteområdet er tilgjengelig for publikum hele året. Om sommeren har vi faste dager med betjening på plassen og for øvrig gjør vi avtaler om betjent besøk utover dette.

Betjening sommeren 2021
(11. juni – 23. august):
  • Tirsdag:   10.00-18.00
  • Torsdag:  10.00-16.00
  • Fredag:    10.00-18.00

 

På plassen finnes det:

  • Bord, benker og bålplasser til fri bruk året rundt
  • Alltid åpne og ryddige toalett
  • Sitteplasser med tak over hodet
  • Mindre plakatutstillinger, kart og informasjon utendørs tilgjengelig hele året
  • Overnatting i trivelige hytter etter avtale
  • Verdens nordligste Fjellbibliotek: åpent og tilgjengelig etter avtale og ved bemanning

 

En god plass å besøke hele året, alene eller sammen i gruppe, hvor man kan nyte naturen, se innover dalen og ha det hyggelig!

For grupper og besøkende tilbyr vi utvidet service med bålkaffe (og te), enkel matservering og foredrag og tematisk formidling knyttet til Reisa nasjonalpark. Innhold og priser avtales i hvert enkelt tilfelle.

Ved interesse kontakt: halti@reisanasjonalpark.no

Fra utkikksposten på Ovi Raishiin kan du se rett inn til Reisa nasjonalpark, ca 8 km i sørøstlig retning. Reisadalen smalner inn mot dette punktet og du kan se at dalføret blir trangere og villere, med bratte kanter.

Dersom du vil oppleve Reisadalen og Reisa nasjonalpark, kan du gå egne turer på merkede og umerkede stier og løyper i området direkte ut fra Ovi Raishiin, eller du kan bestille en guidet tur fra et av selskapene som tilbyr slikt. Vi gir deg informasjon om dette på besøksenteret og ved skranken på Halti.

Fra utkikkspunkt på Ovi Raishiin, mot Reisa nasjonalpark
Foto: Kim Daniel Hansen

Aktiviteter

Tursti Nordkalottruta
Tursti til Gauraniva og Sieimma
Fjelltur til Carajavri

Informasjon

Nordkalottstua
Sieimmastua
Sieimmahytta

Om nasjonalparken

Reisa nasjonalpark omfatter et tilnærmet uberørt naturområde. Reisaelva, en av Norges beste lakseelver renner nordvestover gjennom nasjonalparken på vei til kysten. Elvedalen preges av flere sideelver som renner ned i hovedelva i form av fossefall, som Mollisfossen med et totalt vannfall på 269 m.