Veibom ved Ovi Raishiin

Bommen ved Ovi Raishiin er nå åpen.

 

 

Veibommen bak Ovi Raishiin står stengt gjennom sommersesongen, men er nå blitt åpnet.

Det er grunneier Statskog som har ansvar for åpning og lukking av bommen. Skogsbilveien som strekker seg omtrent 4,5 km oppover langs elva brøytes ikke på vinteren.

Skikk og sedvane for bærplukking og jakt i området gjør at Statskog – Fjelltjenesten åpner for ferdsel på høstparten.