Vårjevndøgn i Reisa nasjonalpark

Vi skriver 20. mars og det er vårjevndøgn. Reisadalen viser seg fra sin vakreste side, nå akkurat i skiftet mellom vinter og vår. Sola er i ferd med å feste grepet og Kong Vinter må gi slipp for denne gangen.

På dalen sin østre side merkes det godt at sola begynner å ta tak. Noen små isras og snørenner har løsnet og seget nedover, og Mollisfossen har fått et hull i issøylen.

Fortsatt er det gode forhold på elveisen oppover dalføret, men vi vet at det forandrer seg fort så snart det blir en mildværsperiode. Bruk anledningen til å ta en tur oppover nå. En «tommelfingerregel» sier at etter 1. april kan man vente mange åpne råker og partier på elva.

På turen oppover kan du forvente et fantastisk skue av is som henger ned i dalen, både fra øst- og vestsiden. Små og store issøyler pynter dalen. Det er spor etter elg, ryper, jerv, oter og mink for å nevne noen av de fastboende. I Vuomatakkaskogen kan du kanskje høre en hakkespett som jobber ivrig.

Velkommen inn

 

For overnatting se vår oversikt over hytter i nasjonalparken!