Utstillingen Fantastiske Reisa åpner dørene

Halti nasjonalparksenter og Reisa villakssenter åpner dørene for fellesutstillingen Fantastiske Reisa i det nye bygget på Halti. Her forteller vi om landskapet knytta til Reisavassdraget og inviterer inn til små og storslåtte opplevelser langs elva. Bli kjent med laksen, båten og friluftslivet i Reisa, og lær om verdiene som finnes i område.

Fredag 9. februar og tirsdag 13. februar åpner vi dørene for alle med gratis inngang og servering mellom 11.00 – 18.00.

Velkommen inn til Fantastiske Reisa

Utstillingen kommer ut av et samarbeid mellom Halti nasjonalparksenter og Reisa villakssenter. Reisa villakssenter sier:

Utstillingen blir et viktig formidlingsrom for kunnskap om utbredelse, leveområder og villaksens liv og biologi. Dette er en viktig del av arbeidet vårt. Naturbruk er viktig for befolkninga og besøkende knytta til Reisavassdraget, og elva bærer sterke tradisjoner.

Vi jobber for en langsiktig forvaltning og legger vekt på å fremme dialog og samhandling, og nå håper vi det nye bygget og utstillinga vil bli en viktig møteplass for kompetanse, kultur og bærekraftig næringsutvikling.

nærbilde av bark på tre teskt i bilde naturbruk

 

Reisadalen strekker seg fra havet i nord og helt inn til Finnmarksvidda i sørøst, i et variert og dramatisk landskap. Her er et utrolig mangfold av naturtyper, planter, dyr, fisk og fugler. Det er flere vernede områder tilknyttet dalføret på grunn av den unike naturen, som i Reisa nasjonalpark øverst i dalen.

Halti nasjonalparksenter har lenge vært en pådriver for et visningssenter som formidler de viktige naturverdiene i område. Reisadalen er også rik på samiske, kvenske og norske kulturminner. Fantastiske Reisa er både et fagrom for natur og miljø som skal sikre elever og besøkende trygg informasjon om artsmangfold og bærekraft, og en utstilling som viser lokalbefolkningas viktige brukstradisjoner, språk og samspill med plassen de tilhører.

Vi viser deg noe av det storslåtte ved Reisa – og vi snakker om det viktige naturmangfoldet og om fremtidens bærekraft.

 

Idé, konsept og forprosjekt ved Halti nasjonalparksenter AS og Spekter Kommunikasjon AS. Hovedprosjekt og produksjon er gjort av Halti nasjonalparksenter AS i samarbeid med Trollbinde AS, Torunn Tøllefsen MNIL og Siw Utheim Pedersen. Tekst og faglig innhold ved Halti nasjonalparksenter AS, Reisa nasjonalparkstyre, og Arktisk Geotek AS. Norske Lakseelver har velvillig stilt informasjonsmateriell til disposisjon. Tømmer- og interiørarbeider er gjort av Tremester Maris Vilcins i Skjønnhet og Bygg AS samt PAJO Consult AS.

landskap utsikt over reisadalen