Utstillinga Fantastiske Reisa er åpnet!

Vi takker alle gjester og besøkende for hyggelig dager med åpning. Festen varte i tre dager, og utstillinga er allerede sett av over to hundre mennesker.

Offisiell åpning med barnekor og øksende ordfører

Torsdag 8. februar ble Fantastiske Reisa åpnet med god hjelp av inviterte gjester og samarbeidspartnere. Kulturskolen i Nordreisa fremførte et spesiallagd kulturinnslag med musikk, sang og show. De sang om laksens ferd og farer, og gjorde stor stas på arbeidet som gjøres for å sikre ei bærekraftig elv.

Etter taler og  åpnet Nordreisa-ordfører Hilde Nyvoll dørene til Fantastiske Reisa, men det var ikke snakk om saks og silkebånd; hun tok øksa og kappet kvisten som lå foran døra.

En utstilling om arter, landskap og naturbruk

Fantastiske Reisa ble laget i samarbeid mellom Reisa villakssenter og Halti nasjonalparksenter med felles mål om formidling om natur og naturbruk knytta til Reisavassdraget. Her forteller vi om villaksen og de andre artene preger landskapet, om vern og naturinngrep i Norge, og om tradisjonskunnskap og naturbruk området.

Fredag 9. og tirsdag 13. var utstillingen åpen for alle og inviterte spesielt lokalbefolkningen. Det var utrolig stas å se hvor mange som kom, og det ble talløse gode samtaler og historier fra folk som kjente seg igjen i Fantastiske Reisa. Vi gleder oss til å fortsette formidlingsarbeidet med grupper, besøkende, lokale, turister og skoleklasser, og til å fortsette de gode samarbeidene vi har med forvaltningsorganer og brukere. Fantastiske Reisa er et rom for trygg læring og dialog. Velkommen inn.

kvinne ser på utstiling