Temakveld på Halti nasjonalparksenter

Mange oppmøtte til foredrag om fugler og fugletitting i Nordreisa.

Tirsdag 28. oktober arrangerte Halti nasjonalparksenter den første i rekken av tre temakvelder. Med over 30 oppmøtte fylte vi formiddlingsrommet Kaisa for et foredrag av naturveileder Truls.

 

 

Kveldens tema var fugler. Truls, biolog og ivrig fugletitter, fortalte om fugler generelt og fugeltitting i Nordreisa spesielt. Reisa nasjonalpark er hjem for mange forskjellige hekkefugler, og Reisaelvutløpet i Storslett nasjonalparklandsby huser et spekter av arter.

Til neste sommer planlegges også en ny natursti på Ovi Raishiin, hvor besøkende kan gå post til post og lære mer om dyr og fugler i nærområdet.

 

Unger av måltrost