Svar på undersøkelse – vinn fine premier

Elina ønsker informasjon om hvordan områdene rundt øvre del av Reisadalen og Kåfjorddalen brukes av turister og lokalbefolkning.

Elina Hutton er prosjektmedarbeider for Interreg prosjektet “Samarbeidsområde rundt Halti”.

Ett av hennes ansvar i prosjektet er å lede arbeidet med besøks-kartlegging, det vil si kartlegging av hvordan disse områdene faktisk brukes av turister og friluftsfolk. Kartleggingen gjennomføres på samme måte og på samme tid også på finsk side av grensen, og følger en metode utviklet i Finland over de siste 20 årene.  I sommer vil vi ha ansatte ute i området rundt Reisadalen og Kåfjorddalen som skal intervjue folke de treffer. På noen steder skal vi ha postkasser med spørreskjema som folk kan fylle ut på egen hånd hvis de ønsker. 

“Hensikten med kartleggingen er å få mer nøyaktig informasjon om hvem brukerne er, hvilke aktiviteter de gjør, og hva de synes om infrastruktur og informasjon i området», sier Elina.

Informasjonen brukes også til å beregne for eksempel hvor mye penger de besøkende bruker i nærområdet.  Vi vil også bruke informasjonen når vi planlegger og prioriterer tiltak fremover i verneområdene. En rapport for hele området vil bli klart til oktober.  

Vi håper mange vil benytte muligheten til å svare på denne undersøkelsen hvis de treffer en av våre folk i sommer.  Fine premier trekkes blant de som deltar.  

Tester ny metode

I tillegg til det vi har nevnt over så skal vi også gjennomføre utprøving av en ny metode for slike besøks-undersøkelser. Vi skal teste ut et nettbasert system hvor spørsmålene og svarene kan knyttes direkte til et kart.  Disse to undersøkelsene er to forskjellige, så vi ønsker gjerne at folk svarer på begge hvis de har mulighet til det.