Studenter søker til Reisa nasjonalpark – Test Lab Ovi Raishiin!

Norges nasjonalparker, og dermed Reisa nasjonalpark, har fått slagordet "Velkommen inn!" som en felles nasjonal strategi.

Hvordan kan Reisa nasjonalpark framstå som et attraktivt og godt vertskap for besøkende, og samtidig bidra til både lokal verdiskaping og bærekraftig bruk?

 

Dette var utfordringen vi ga til en studentgruppe denne uka. Halti nasjonalparksenter samarbeider med Universitetet i Tromsø / Alta, og vi denne uka gjennomførte vi et studieopplegg i Reisadalen.

Bachelorstudentene i naturbasert turisme er blitt utfordret av oss til å jobbe i en såkalt «Test Lab». I løpet av tre flotte novemberdager har det vært et intensivt kurs oppe i dalen med masse ideer, meningsutvekslinger og fokus på bærekraftig, naturbasert turisme.

 

 

En Test Lab betyr at studentene får en praktisk deltakelse i, og presentasjon av et produkt, en ide eller et sted – og deretter en problemstilling som de skal jobbe faglig med og knytte teori til. Etter endt opphold i Reisadalen reiser de tilbake til Alta for arbeid og fordypning, og i februar neste år møtes vi i igjen i Alta for sammendrag og konklusjoner. Da skal det ligge et konkret produkt på bordet – kanskje!

Vi arbeider for en langsiktig, bærekraftig bruk av Reisa nasjonalpark!