I Reisadalen

Vinterstid preges Reisadalen av frosne fosser og issøyler. Dette er et vakkert syn som du kan oppleve om du spenner på deg skiene. Den vanligste skituren i Reisa er fra Saraelv og oppover dalen, stort sett på elveisen. I mørketiden, fra november til januar, er det stille i dalen og dunkelt lys dagtid. Utover i februar, mars og april er forholdene på sitt beste og dalen byr på flotte opplevelser.

Vær oppmerksom på at elva kan være delvis åpen store deler av vinteren, og at det er tidvis krevende snøforhold i dalen og dalsidene. Kontakt gjerne besøkssenteret for oppdatert informasjon om vær og føreforhold før du starter turen.

På ski under hengebrua ved Nedrefoss
Foto: Odd Rudberg

 

Skitur på fjellet i Reisa
Foto: Eirin Henriksen

 

På fjellet

Både øst og vest for dalen er det store, vide områder som er egnet for skiturer. Mest brukt er vestsiden mot Ráisduottarháldi landskapsvernområde, Somajávri og turen over til Finland og Kilpisjärvi. Ferdsel i området krever godt utstyr og erfaring med å være ute og finne vegen i vinterfjellet.