På tur til Imo

Skigåer påtur langs åpen elv i vinterlandskap