Startpunkt kungsleden

Visuellt startpunkt for kungsledenruta med bjørke stammer og navn på fjelltoppene langsruta