Reisa nasjonalpark er med i nytt spennende Interreg prosjekt i samarbeid med Länsstyrelsen i Norrbotten og Metsähallitus

Prosjektet har fokus på å lære mer om hvordan klimaendringene påvirker arktiske verneområder og de besøkende, og hvordan dette burde håndteres.

Prosjektet er treårig og finansieres av Interreg Aurora som er et helt nytt program i det europeiske Interreg-fellesskapet for grenseoverskridende samarbeid 2021-. Dette arbeidet skal gjøres i samarbeid med verneområder, forvaltnings aktører og besøkssenter i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland.

Første samlingen i prosjektet ble gjennomført nå i mars i Abisko for å kickstartere prosjektet. 14 personer deltok og fikk anledningen til å bli bedre kjent med sine nye samarbeidspartnere de neste 3 årene. Det var mye faglig stoff som skulle gjennomgås og mye som skulle diskuteres og planlegges. Avslutningsvis ble det også tid til å se seg rundt på uteområdet som også lå innenfor nasjonalparkens grenser og inne på naturinformasjonssenteret Naturum Abisko.

Prosjektgruppe samlet forran skilt om Abisko Nasjonalpark i vinterlandskap
Første prosjektgruppemøte i Abisko

 

Endringene i natur og verneområder skjer raskt som følge av klimaendringer, spesielt i de nordlige områdene. På mange vis er vi ikke forberedt godt nok på konsekvensene og hvordan vi kan tilpasse oss endringene. Målet med prosjektet er å forbedre sikkerheten og forvaltningen av verneområder opp mot klimaendringenes påvirkning. Fra Norge er Halti nasjonalparksenter, Reisa nasjonalparkstyret og Statsforvalteren i Troms og Finnmark samarbeidspartnere med Metsähallitus fra Finland og Länsstyrelsen i Nordbotten fra Sverige. Det er mange fordeler ved å samarbeide når områdene har liknende utfordringer knyttet til klimaendringene.

Klimatilpasningsarbeidet skal i dette prosjektet startes i nasjonalparkene Abisko i Sverige, Reisa i Norge og Oulanka og Pallas-Yllästunturi i Finland. I tillegg skal fire nordlige besøkssenter i fellesskap utvikle sin informasjon om klima til besøkende. Dette gjøres for å øke besøkendes forståelse for klimaendringer og de tilpasningene som må gjøres, samt for å øke sikkerheten og inspirere til bærekraftig besøk. I løpet av prosjektet vil Reisa nasjonalpark invitere interessenter rundt Reisa til å delta i deler av arbeidet.

Logo for samarbeidspartnere i prosjektet
Logo samarbeidspartnere

 

Det er flere planlagte aktiviteter i prosjektet:

  • Øke kunnskapen om hvordan verneområdene påvirkes av klimaendringene basert på ulike scenarioer.
  • Vi tar i bruk eksisterende modeller for å tilpasse forvaltning og informasjon basert på scenarioer.
  • Opplæring i National Park Service US sin «Planning for a changing climate”.
  • Inkludere klimatilpasninger i forvaltningsplaner.
  • Teste ulike elektriske alternativer til båt, snøskuter og sykkel.
  • Se på klimasmarte stier og bålplasser.
  • Utvikle undervisningsopplegg knyttet til sårbare arter påvirket av klimaendringene.
  • Kan kunst brukes til å vekke følelser knyttet til klimaendringer?
  • Model for videre samarbeid etter prosjekt slutt.

 

Prosjektet har et totalbudsjett på i overkant av 2 millioner euro og vil vare fra 1. mars 2024 til 31. desember 2026.

Vi håper at prosjektet skal gi oss økt kunnskap, bedre verktøy og langvarig samarbeid på kryss av landegrensene som kan forbedre forvaltningen av verneområder i Nord.

Skigåer påtur langs åpen elv i vinterlandskap
Vintertur i Reisa nasjonalpark