Reinkalvene kommer

I tiden framover er det ekstra viktig å vise hensyn til rein når man ferdes i naturen.

I helga som gikk fikk Nord-Troms et årlig værtegn. Snøbyger i slutten av april og starten av mai kalles ofte reinkalvrier og de melder om snarlig ankomst av reindyras kalvingsperiode.

På våren flyttes reinsdyra fra vinter- til sommerbeite og forstyrrelser kan stresse flokken slik at den skiller seg. Rein er var for lukter og lyder, og særlig kan leven fra hunder skape uro. I kalvingsperioden framover trenger simla ro.

 

Reinsdyr på Sieimmanasen
Foto: Asgeir Blixgård, Fjelltjenesten

 

På grunn av snøforholdene har det vært vanskelige beiteforhold i store deler av Troms og Finnmark. Det kan derfor være rein også på plasser de ellers ikke passerer eller pleier å oppholde.

reinflokk på fjellet
Tamrein Foto: Jan R. Olsen