Prøvefiske på Ráisjávri – Reisavann

Reisa nasjonalparkstyre har i samarbeid med Statskog og reindriftsnæringa gjennomført prøvefiske på Reisavann - Ráisjávri for å kartlegge fiskebestanden.

 

 

Prøvefiske ble gjennomført 6.-7. september på grunnlag av indikasjoner som tydet på at røyebestanden var gått sterkt tilbake. Fisk har ikke spesielt vern i forhold til nasjonalparken, men siden fiske er et viktig element i tradisjonelt friluftsliv ønsket Reisa nasjonalparkstyret å gjennomføre et prøvefiske og vurdere behovet for kultivering.

Garn av typen multigarn ble satt ut over hele vannet. Multigarn er seksjonert med forskjellig maskevidde, slik at man fanger alle forskjellige årsklasser og størrelser av fisk for å få et representativt utvalg.

 

 

For videre undersøkelser ble fisken dissekert av elever ved Storslett skole, i samarbeid med Truls fra Nasjonlaparksenteret, Fredrik fra kommunen og forvalterne. De tok ut otolitt fra røya, gjellelokk fra abbor og vingebein fra gjedda. Data som hentes ut inkluderer alder, kjønnsmodning, kjønn, kjøttfarge, parasitt og makk, lengde, vekt, og mer. Disse registreres for å anslå vekstforhold og generell tilstand i bestanden.

 

 

Arbeidet pågår, og den samlede data sendes til NINA – Norsk Institutt for Naturforskning som utfører tolkning for vurdere behov for kultivering. Basert på resultatene vil man se på eventuelt behov for regulering av fiske for å bevare naturlig bestand.