Fjellområdene rundt Halti, Finlands høyeste fjell, har store natur – og kulturverdier.

Kjerneområdet i Halti Interreg er de nordlige delene av Käsivarsi villmarksområde i Finland, og de nordlige delene av Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde i Norge. Området har funksjonelle tilknytninger til Kilpisjarvi, Kåfjord og Storslett.

Formålet med Halti Interreg er å etablere et grenseoverskridende samarbeidsorgan.  Offentlige myndigheter, lokalbefolkningen, reindriften og turistentreprenører tar del i  samarbeidet. Arbeidet er finansiert av EU. Det vil bli søkt om Europarcsertifisering for samarbeidsområdet.

Hovedmålet med Halti Interreg er å arbeide for å fremme bærekraftig bruk av de ressursene som ligger i landskapet. Informasjon til besøkende forbedres ved Halti og Kilpisjärvi natursentre og på nett. Det utarbeides en felles besøksstrategi innenfor rammeverket til vedtatte forvaltningsplaner i verneområdene. Ingen nye verneområder vil bli etablert og prosjektet vil arbeide innenfor eksisterende forvaltningsplaner og infrastruktur. Prosjektet implementeres mellom 01.03.2018 og 31.05.2020.

Tilsvarende samarbeid i Finland, Norge og Russland har vært suksessfulle i verneområder i Inari-Pasvik og Oulanka-Paanajärvi grenseoverskridende parker.

Halti Interreg ledes av Metsähallitus, Parks & Wildlife (Forststyrelsen, Naturtjänster).

Andre prosjektpartnere er:

  • Natural Resource Center (LUKE) i Finland
  • Reisa nasjonalparkstyre
  • Halti nasjonalparksenter
  • Kåfjord kommune
  • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet i Norge.

Ytterligere informasjon:

Pertti Itkonen, prosjektleder, tlf. +358 400 193647, e-post pertti.itkonen@metsa.fi

Rune Benonisen, nasjonalparkforvalter, tlf. +47 906 60 709, e-post fmtrrub@fylkesmannen.no

 

Relevante linker

Finnlands nasjonalparker
HALTI Interreg

HALTI

 

Europarc federation

Home