Plantelivet i Reisadalen – Sommertema på Besøkssenter for Reisa nasjonalpark Halti

Halti, 5. juni klokken 18.00 – 19.30

Reisadalen byr på et planteliv av en annen verden! Nasjonalparken er variert både i landskapsformer og berggrunn. Det gir et planteliv som er svært artsrikt, og ikke minst et vakkert skue om sommeren. Vi vil vise fram noe av dette i sommerens temautstilling. Det beste er selvfølgelig å ta turen inn i nasjonalparken selv, men kanskje du får litt inspirasjon ved å besøke oss på Halti først? Velkommen inn!

Onsdag 5. juni åpner vi dørene for sommerens temautstilling, som er gratis og tilgjengelig hele sommeren gjennom. Utstillingen er samkjørt med Nord-Troms museum, slik at du også kan gå rett inn i deres utstilling «Naturligvis» og oppleve nytteplanter og tradisjoner fra Nord-Troms. På åpningsdagen holder vi en kort presentasjon av temaet og arbeidene, med litt kaffe, te og kaker.

 

 

På Halti vil du finne utstilt deler av det herbariet som Hartvig Sætra og Hilde Sagland laget i 2003 / 2004, og ga som gave til Nordreisa kommune og et framtidig nasjonalparksenter. Dette er en unik samling og både et historisk og botanisk dokument uten sidestykke. Sammen med herbariet vil du finne heftet «Vegetasjonen i Reisavassdraget» som er basert på Sætras omfattende undersøkelser fra 1977 og fram til slutten av 1980 tallet.

 

 

Nord-Troms museum har et eget åpningsforedrag ved Tom Lien som forteller om nytteplanter og urter. Ut over sommeren vil Halti nasjonalparksenter arrangere foredrag knyttet til denne utstillingen, og om temaet planteliv.

Velkommen til å besøke oss på Halti!