Bilder tatt av Birk og Oskar

Skuterløypa graves fram, Tømmerlunna er ferdig stabla.