Foto av Birk og Oskar

kramper hamres inn i henge bru, snørekjøring på ski bak snøskuter.