Utsetting fjellrev – AnttiOhenoja (8)

Fjellrev som slippes ut av transport bur på fjellet