Utsetting fjellrev – AnttiOhenoja (5)

Statskog justerer Viltkamera justeres ved fôrautomaten til fjellreven