Utsetting fjellrev – AnttiOhenoja (4)

Statskog fyller på hundemat i forautomten til fjellrevene