Nye ansatte

I forbindelse med «Prosjekt Halti – etableringen av et grenseoverskridende samarbeidsområde mellom Norge og Finland» er det opprettet nye stillinger innen Reisa Nasjonalparksenter.

Ann-Hilde Henriksen Nikolaisen tiltrer i 50% stilling som prosjektmedarbeider 20. februar 2019. Hennes hovedoppgaver vil være drift og informasjon.

Elina Hutton tiltrer i 50% stilling som prosjektmedarbeider 15. januar 2019. Hennes hovedoppgave vil være besøkforvaltning.

Marianne Strand Bilden er tilsatt i 20% midlertidig stilling som prosjektmedarbeider.

Vi ønsker de nye velkommen og gleder oss til samarbeidet!