Norske og finske interesser møtets på Halti – Interreg samarbeidsprosjekt

Torsdag 27. februar gjennomførte aktørene under Reisa nasjonalpark et samarbeidsmøte mellom norske og finske aktører i Halti-området. Fra Finland møtte representanter fra kommunene Kittilä, Mounio og Enontekiö samt fra regionalt nivå.

Hensikten med møte var å dele informasjon om kultur, samfunn og næringsliv i området som grenser til Norge.  Fra norsk side holdt ordfører i Nordreisa kommune Hilde Nyvoll et innlegg sammen med varaordfører Karl-Gunnar Skjønsfjell. Sammen presenterte de Nordreisa kommune i tall og fakta.

 

Møte, folk, skjerm

 

Møte inngikk i prosjektet Halti Interreg som sikter på å bedre samarbeid og informasjon over grensen.

Vi har som mål å etablere at langsiktig samarbeid om forvaltning av verneområdene som grenser til hverandre i Norge og Finland, og disse aktørene er kanskje framtidige deltakere i et slik samarbeid. De finske besøkende informerte om status for samfunnsforhold og næringsliv, særlig fra Enontekiö kommune generelt og Kilpisjärvi spesielt. Målet med møte var å bli bedre kjent med de områdene og folkene vi søker samarbeid med.

Eilna Hutton ga en presentasjon av Kilpisjävris historie, kultur og næring. Kilpisjävri har 1800 innbyggere og 50% av arbeidsplassene er nyttet til turisme.

Det er en enorm forskjell fra Nord-Troms. I Kilpisjävri alene har de årlig over 75000 overnattingsdøgn. Til sammenligning har hele destinasjon Lyngenfjord omkring 150 000.

 

 

Tallene de finske aktørene hadde med seg avslørte hint om framtidens turisme. Besøkende kommer til området for naturopplevelser, men selv med 100000 gjestedøgn til destinasjonen Kilpisjävri er det kun mellom 3-6% som besøker villmarksområdet knyttet til Halti, det vil si lengre enn 3 km fra vei.

Vi aner omrisset av et mønster hvor innfallsportene som er nær, eller i tettstedene til område er vel så viktig som selve villmarken, særlig i forhold til det kommersielle reiselivstilbudet. Besøkende trekker innfallsporter som i Storslett, Kautokeino, Birtavarre og Kilpisjävri, og foretrekker kortere turer derfra.

Rune savnet oppmøte fra lokale næringslivs-aktører innen turisme:

Selv uten ambisjoner om samarbeid med Finland kunne vi kanskje forvente at reiselivsbedriftene fatter interesse for dette. Møte ga et bildet om hvor viktig turismenæringen er i områder nært oss og hvordan det kan påvirke oss framover.

– Rune Benonisen

Odd Rudberg ved Halti nasjonalparksenter mener møte var produktivt.

Møtet var konkret og godt. Det ga de oppmøtte god informasjon om hva og hvordan det arbeides med turisme og næringsutvikling på begge sider. Som arrangører er vi godt fornøyd. Det var et viktig punkt i arbeidet med å bedre samarbeidet mellom norsk og finsk side.

– Odd Rudberg