Nordkalottruta:

Nordkalottruta er en ca 800 km lang merket vandresti. Fra Sulitjelma i Nordland til Kautokeino i Finnmark går ruta i grenseområdene til Norge, Sverige og Finland. På turen får man oppleve nordlig natur på sitt beste. Terrenget varierer mellom høyfjell, dype daler og viddelandskap. Deler av Nordkalottruta går gjennom Reisa nasjonalpark og områdene rundt.

Her følger en oversikt over hyttene langs ruta og avstand mellom dem:

 • Kilpisjärvi – Saarijärvi: 11 km
 • Saarijärvi – Kuonjarjohka: 10 km
 • Kuonjarjohka – Meekonjärvi: 10 km
 • Meekonjärvi – Pihtsusjärvi: 12 km
 • Pihtsusjärvi – Kopmajoki: 10 km
 • Kopmajoki – Somashytta: 3 km
 • Somashytta – Saraelv/Ovi Raishiin: 31 km
 • Saraelv/Ovi Raishiin – Sieimmastua: 9 km
 • Sieimmastua – Nedrefosshytta: 19 km
 • Nedrefosshytta – Reisavannhytta: 30 km
 • Reisavannhytta – Madam Bongos fjellstue: 29 km
 • Madam Bongos fjellstue – Kautokeino: 22 km
Nedrefossbrua
Foto: Ann-Heidi Johansen

Nordkalottruta mellom Imo og Nedrefoss.
Foto: Rune Benonisen

 

 

 

 

Utsikt mot Mollisfossen fra Nordkalottruta.
Foto: Magnus Rismyhr

Reisavann – Saraelv (58 km)

Delen av Nordkalottruta som går gjennom Reisa nasjonalpark går fra Reisavann til Sieimma. Det er vanlig å gå til veienden ved Saraelv, totalt 58 km, og bruke 2-3 dager på denne marsjen. Under følger en kort beskrivelse av turen.

Reisavann – Nedrefoss (30 km):

Turen starter ved Reisavann og går gjennom variert terreng med myr, fjellbjørkeskog og snaufjell, før man stuper ned i Reisadalen. Her går bjørkeskogen etter hvert over til furuskog og videre forbi Imofossen til Nedrefosshytta.

Overnattingsmuligheter:
Reisavannhytta: km 0
Arthurgammen: km 23
Imogammen: km 26
Nedrefosshytta: km 30

Alternativer: Ved Imo er det to mulige veivalg:
1: Følge langs bekken ned til Reisaelva.
2: Ut til Imofossen, og langs Imojuvet ned til Reisaelva. Denne ruta er litt mer krevende.

 

Nedrefoss – Saraelv (28 km)

Fra Nedrefoss følger stien langs Reisaelvas vestbredde, og det er liten høydeforskjell gjennom hele turen. Terrenget veksler mellom tørre parti, fuktig flommarksskog og ur. Det er flere elver som må krysses.

Overnattingsmuligheter:
Nedrefosshytta: km 0
Voummadatgammen : km 6
Sieimma: km 19
Nordkalottstua (Ovi Raishiin): km 28

Alternativer: Ved Sieimma er det to mulige veivalg:
1: Langs elvebredden i 9 km til Saraelv.
2: Merket skogsti i 4 km og deretter 5 km på skogsbilvei til Ovi Raishiin.

Kilpisjärvi – Saraelv (87 km)

Fra Kilpisjärvi i Finland går turen gjennom Finlands eneste høyfjellsområde til Reisadalen. Det er en rekke hytter langs ruta og det er vanlig  å bruke 4-5 dager på denne turen.

Kilpisjärvi – Somashytta (56 km)

Turen fra Kilpisjärvi til Somas går slakt oppover i variert høyfjellsterreng. Det finnes noen alternative ruter og mange overnattingsmuligheter innendørs. Ler mer om den finske delen av ruta her.

Overnattingsmuligheter:
Kilpisjärvi: km 0
Saarijärvi: km 11
Kuonjarjohka: km 21
Meekonjärvi: km 31
Pihtsusjärvi: km 43
Kopmajoki: km 53
Somashytta: km 56

Alternativt endepunkt:
Guolasjávri via Halti fra Pihtsusjärvi (18 km)
eller fra Somas (17 km)

 

Somashytta – Saraelv (31 km)

Fra Somas går stien i slakt fjellterreng før den går ned i Reisadalen de siste kilometerene. Langs stien er det ingen overnattingsmuligheter innendørs.

Nordkalottruta på finsk side er markert med stolper med oransje topp
Foto: Odd Rudberg