Naturveileder slutter

Kim Daniel Hansen slutter etter 10 måneders engasjement

Fra og med 1. mai skal han jobbe hos Miljødirektoratet knyttet til nasjonalparkene i Norge.

Vi takker for innsatsen her på Halti og ønsker han lykke til i den nye jobben!