Møte i prosjektgruppa Halti Interreg

Halti nasjonalparksenter og Reisa nasjonalparkstyret gjestet Pertti Itkonen og Jens Kristian Nilsen.

 

Onsdag 13. og torsdag 14. utarbeidet vi videre informasjonsstrategier og arbeidsplaner.

Vi gleder oss til å gjøre informasjon om vandreturer over landegrensene i Halti-området bedre og mer tilgjengelig for alle. Vi skal også forbedre merking og skilting i området, og etablere et varig samarbeidsorgan mellom Norge og Finland.