Miljødirektoratet lanserer ny nettportal for Norges nasjonalparker

Nå blir det lettere å finne samlet informasjon om Norges nasjonalparker, besøkssenter, verneområder, nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer.

Opplev Norges nasjonalparker med deres varierte og unike natur, samtidig som man beskytter og tar vare på naturskattene våre for framtiden.

Finn generell informasjon om de ulike nasjonalparkene og søk deg videre på nasjonalparkenes egne nettsider for mer informasjon.

Du finner også en oversikt over besøkssenter som Halti med ulike tema, informasjon, kompetanse og utstillinger knyttet til senteret.

Noen kommuner har status som nasjonalparkkommuner og Nordreisa er en av 25 kommuner med status som nasjonalparkkommune. Storslett er en av kun 5 tettsteder med status som nasjonalparklandsby.

På nettportalen kan du også utforske noen av Norges 3100 verneområder som er opprettet for å verne om sårbare planter, dyr og naturtyper.

Velkommen inn!

Bilde av nettside
Norges nasjonalparker
Bilde av nettside
Norges nasjonalparker