Lihkku beivviin!

Gratulere med dagen! 6. februar er samisk nasjonaldag og Halti inviterer til feiring.
Halti nasjonalparksenters formidlingsrom Kaisa viser åpen utstilling av elever på Moan skole.

Nordreisa kommune og Nord-Troms museum står bak arrangementet i anledning samisk nasjonaldag på Halti. Allerede mandag startet samisk uke på Halti, og Halti nasjonalparksenters formidlingsrom Kaisa viser samisk utstilling av elever på Moan skole.

 

Elevutstilling samisk
Elever på Moan skole har laget samisk utstilling. I år inkluderer de joik, pop og hip hop.

 

Programmet på Halti starter kl. 17.00 i Halti kulturscene. Ordfører Hilde Nyvoll og Sametingsråd Hans Ole Eira taler, og vi får mange kulturelle innslag av sang, fortelling og joik. Enkel servering.

Reisa nasjonalpark ønsker gratulere med dagen. Lihkku Beivviin!

 

 

 

 

Reisa nasjonalpark har tallrike samisk stedsnavn og kulturminner, og hvert år bruker over 20 000 rein områdene til beite eller trekk.  Les mer om nasjonalparkens kultur og historie på vår nettside, eller planlegg en tur langs Historisk vandrerute Reisadalen!

plakat
Elever ved Moan skole har utstilling på Halti