Levende tradisjoner på Reisaelva

Halti nasjonalparksenter deltok søndag 16. juni på seminaret «Meän tradišuunit ellää – Våre tradisjoner lever» under Paaskivikko kvenkulturfestival på Tørfoss. Reisa nasjonalpark er et møte mellom natur og kultur, fra fortidsminner til ferieplaner. Den ikoniske stakebåten er et eksempel på dette.

Reisabåtens historie

Stakebåten fra Reisa er den første, opprinnelige båttypen som ble brukt for å ferdes langt opp i dalen langs elva. Båten gjorde det mulig å ta seg opp og ned dalføret med folk og last sommerstid, for både fiske, turisme og frakt av utmarksprodukter. Reisabåten er nesten 9 meter lang og opptil 90 – 100 cm bred i de tidlige modellene. Formen og konstruksjonen er definert ut i fra elva, bruken og lokale forhold. I et større perspektiv så er Reisabåten den sørligste av slike båttyper på Nordkalotten. Det vil si at båten er unik i Troms, men har lignende typer i Finnmark og Nord-Finland. Vi antar at det også finnes slike båttyper i Nordvest-Russland. Når man kommer lengre sør i Troms er det kortere og bredere båttyper som har vært brukt i elvene.

 

Kulturminne

Nasjonalparksenteret sine båter er Sisu, som ble bygget av Johannes Kvam i 1992 og Hilja som ble bygget av Vilhelm Blomli i 2005 / 2006. Det er grunn til å tro at dette er de eneste to båtene som er bygget som stakebåter etter andre verdenskrig. Etter krigen gjorde båtmotoren sin inntog, og båtene ble noe tyngre (kraftigere, bredere) selv om de har opprettholdt mye av sin opprinnelige form. Nå er stakebåtene et viktig kulturminne og representer en mulighet for å levendegjøre dette. Nasjonalparksenteret bruker sine båter til utstilling og formidling i hovedsak på Ovi Raishiin, for skoler og turister. I tillegg har Dronning Sonja fått turer med båtene i 2007 og 2016 og Hilja er fast innslag ved Kylapäli hver høst når Landsbyspelet blir arrangert. Dermed er stakebåtene også viktige markører for kvenkulturen i Nordreisa.

 

 

Levende tradisjon

Bruk av elvebåt på Reisaelva er en levende tradisjon, og er unntatt forbudet mot motorisert ferdsel i nasjonalparken. Verneforskriftene retningslinjer spesifiserer båtens krav til fasong og at motoren skal være en ordinær utenbords påhengsmotor, ikke vannjet. All annen motorisert ferdsel krever særskilt tillatelse.

 

Sommeren er her

Elva glitrer, dalveggene er grønne og det er enda lite mygg. Men andre ord: ideelle forhold. Vi oppfordrer alle til å benytte seg av nasjonalskattene våre i sommer. På Besøkssenter Reisa nasjonalpark – Halti kan du få tips og informasjon, eller ta turen opp til Ovi Raishiin – Døra inn til Reisadalen. Sommeren 2019 bemanner vi plassen hver tirsdag, onsdag og fredag. Se vår nett- og facebook-side for mer informasjon.

 

Velkommen inn

båt to menn
Stakebåt