Klippehekkende rovfugler i Reisa nasjonalpark

Vis varsomhet i hekkeperioden. For å unngå forstyrrelser ber vi om at bruk av droner ikke foregår i perioden frem til hekkingen er ferdig og årets kull er levedyktig.

I Reisa nasjonalpark er det registrert over 120 hekkende fuglearter.  De bratte klippeveggene langs dalen gir god tilgang på hekkemuligheter for flere av våre rovfuglarter som Fjellvåk, Kongeørn, Dvergfalk og Tårnfalk.  Jaktfalken kan også ses om man er heldig. Denne er rødlistet, og også veldig sårbar for forstyrrelser.

Noen av artene starter forberedelse til hekking allerede i begynnelsen av mars.
Hvis de blir forstyrret av menneskelig aktivitet i denne perioden, er det fare for at hekking avbrytes. Vi ber derfor om at du som ferdes langs Reiseliva nå i mars-april og utover våren og forsommeren om å ta særskilte hensyn.

For å unngå forstyrrelser ber vi om at bruk av droner ikke foregår perioden frem til hekkingen er ferdig og årets kull er levedyktig. Dette gjelder hele strekningen fra Sieimma og oppover dalen.