KESÄKONKURANSI – SOMMERKONKURRANSE

Reisadalen er full av kvenske stedsnavn. Vet du navnet på plassen vi søker er du med i trekkingen av en kvensk premie!

Stedet vi skal fram til ligger en plass mellom Ovi Raishiin (visitor point) og Reisa nasjonalpark. Dette er et sted i elva, et styrk, og betydningen av det kvenske navnet indikerer at området er ‘krokete’ og/eller ‘forvridd’.

Les mer for å få hint!

Bakgrunn

Dersom man skal til Reisa nasjonalpark via Reisadalen i sommer, eller bare skal besøke Ovi Raishiin en varm sommerdag, vil man hele veien oppover dalen være omkranset av et rikelig antall kvenske stedsnavn (som ikke nødvendigvis er å finne på kartet).

Tidligere var nemlig det kvenske språket et alminnelig talespråk i Reisadalen, og befolkningen brukte naturen i området aktivt, blant annet til å høste av dens mange goder. Da er det ikke unaturlig at de også navnga steder de brukte på det språket de snakka.

På grunn av fornorskningspolitikken er det kun et fåtall, gjerne eldre mennesker, som behersker det kvenske språket i dag. Dette har gått hardt ut over levedyktigheten til de gamle, kvenske stedsnavna, som i mange tilfeller ikke gir noen mening for de som ikke vet hva de betyr. Derfor går ofte disse navna enten ut av bruk, eller erstattes av nye, norske navn.

For å sette rette litt fokus mot en viktig del av Reisadalens kulturarv, kjører vi nå en liten sommerkonkurranse i samarbeid med Halti kvenkultursenter IKS.

 

Konkurranse

I denne konkurransen skal vi fram til et kvensk stedsnavn i Reisadalen. Stedet vi skal fram til ligger en plass mellom Ovi Raishiin (visitor point) og Reisa nasjonalpark. Dette er et sted i elva, et styrk, og betydningen av det kvenske navnet indikerer at området er ‘krokete’ og/eller ‘forvridd’.

Tror du at du vet hvilket sted vi skal fram til, og hva det kvenske navnet på stedet er? Greier du å skrive navnet på kvensk? Kvensk rettskriving av navnet er ingen krav, men en fordel. Legg igjen ditt svar i kommentarfeltet nedenfor.

Vi trekker vinneren i løpet av torsdag 18. juli, og alle som har kommentert riktig svar er med i trekninga. Vinneren annonseres på vår facebookside samme dag.

Premien er en balkongflaggpakke bestående av et kvenflagg (100×63 cm), ei tredelt stang (180 cm) og et veggfeste.

 

Hjelpemiddel

Bruk gjerne www.kvenskestedsnavn.no som hjelpemiddel. Hvis man søker på «Nordreisa» vil alle kvenske stedsnavn i registeret fra kommunen komme opp i alfabetisk rekkefølge.

Vær imidlertid obs på at navna i registeret i stor grad følger kvensk rettskrivingsprinsipp, sånn at for eksempel «Bessimokka» gjerne vil stå oppført som «Pessimukka», «Goroso» vil stå som «Kurunsuu», og «Hedamokka» vil stå oppført som «Hietamukka», osv.

 

Lykkyä tykö! Lykke til!

 

Hilsen Halti kvenkultursenter IKS og Halti nasjonalparksenter

 

Kuva/Foto: Pål Vegard Eriksen/Halti kvenkultursenter IKS

kvensk flagg