Kaisa formidlingsrom: Strømming av seminar om pukkellaks

Onsdag 15.01.20 kl. 10.00-11.00 strømmes seminar om risikovurdering av pukkellaks på Halti, Kaisa.

På oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for Mat og miljø utredet risiko og vurdert tiltak mot økende tilkomst av pukkellaks i norske vassdrag. Vurderingen lanseres i Trondheim onsdag 15. januar kl. 10.00 og strømmes direkte.

Halti nasjonalparksenter viser sendingen på storskjermen i Kaisa formidlingsrom for alle interesserte.

Foto: Nordreisa kommune