Jegerne i Reisa nasjonalpark driver med elgjakt og småviltjakt etter hare, rype og noe skogsfugl. Elgjegerne disponerer hele nasjonalparken i ett vald, og det er også muligheter for elgjakt lenger ned i dalen. Tradisjonell rypejakt er den jaktformen som trekker flest jegere til Reisa nasjonalpark. Sammenlignet med andre nasjonalparker og jaktområder i Troms er det relativt få jegere i parken, siden kjerneområdene er «vanskelig tilgjengelig» for jakt og fiske, da disse sjelden kan nås på andre måter enn til fots.

I nasjonalparken gjelder samme jaktregler som utenfor. For å jakte må du være registrert i Jegerregisteret og ha betalt jegeravgift for det gjeldende jaktåret. Jakta i Reisa nasjonalpark organiseres av Statskog, og jaktkort kan kjøpes på deres hjemmesider. Mer info om jaktregler i Norge finner du her.

 

Høstjakt i Reisa
Foto: Rune Benonisen