Hyvää Kväänikansan päivää! Til lykke med Kvenfolkets dag!

Villaksen, tjærebrenning, stakebåt og elvespråket får plass i en ny utstilling. "Fantastiske Reisa", skal vise kvensk naturbruk og tradisjoner knyttet til Reisaelva.

Foto: Nordreisa kommune

 

Som del av arbeidet med å opprette og bygge Reisa Villaksenter vil Halti nasjonalparksenter løfte opp Reisaelvas kvenske kulturhistorie i utstillinga «Fantastiske Reisa». Nylig fikk vi tilsagn på midler fra Troms og Finnmark Fylkeskommune for å sikre at kvensk naturbruk, språk og kulturarv er en integrert del i utviklingen av utstillinga.

Halti nasjonalparksenter og Reisa villaksenter samarbeider i dette for et felles mål. Vi vil trekke fram kulturmiljøet i Nordreisa og vise Reisaelva som hovedpulsåra i ‘Fantastiske Reisa’. Utstillinga skal vise en helhetlig fortelling om hvordan vår natur og kultur henger sammen og spiller på hverandre. Villaksen, elva, kvensk, samisk og norsk kultur utgjør til sammen en viktig del Reisas identitet.

 

båt to menn
Stakebåt

 

Utstillingen vil vise kvensk både i tekst og kontekst, særlig med tanke på naturbruk, fiske- og fangstredskaper, tjærebrenning, stakebåt og paaski. Kvensk tradisjonskunnskap er en viktig del av kulturen i Reisadalen og på elva, og denne immaterielle kulturarven skal finne fysisk plass i ‘Fantastiske Reisa’.

I 2018 fikk Reisadalen status som et Kvensk kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA) av Riksantikvaren. Det er de nære båndene mellom Reisaelva og kvensk kultur som gir lakseelva vår en særegen identitet og historie. I arbeidet framover vil vi utforske og formidle hvordan den kvenske kulturarven over tid har utviklet et eget ‘elvespråk’ hvor ord, uttrykk og redskaper formidler tradisjonskunnskap som viser hvordan naturen forstås og brukes.

 

elv båt fjell
Foto: Ørjan Bertelsen

 

Gjennom utstillingen ‘Fantastiske Reisa’ skal besøkende og skoleelever oppleve og lære kvensk språk, perspektiv og naturbruksformer. Den levende elvetradisjonen er viktig og avholdt for mange i Nord-Troms. Vi kommer til elva for fritid, fiske og friluftsliv, og gjennom dette bevarer og overleverer vi tradisjonen videre.

Reisa nasjonalpark, Halti nasjonalparksenter og Storslett nasjonalparklandsby ønsker til lykke med kvenfolkets dag!

Hyvää Kväänikansan päivää!

 

 

 

 

kvensk flagg