Historisk vandring i Reisadalen

I Reisadalen er natur og kultur nært knyttet gjennom tradisjon og bruk. Høstmånedene byr på stor aktivitet med bærplukking, fiske og jakt, men for mange er vandringen fortsatt i fokus.

Sist helg ble det arrangert to turer knyttet til Reisa nasjonalpark. En gruppe fulgte Nordkalottruta fra Raisjavri på Finnmarksvidda til Ovi Raishiin i Reisadalen, som en fellestur i Nord-Troms Turlag. Underveis kom de inn i selve hjerte av Reisa nasjonalpark og fikk se unike attraksjoner som Imofossen og Jerta. Turlaget melder om vakre høstfarger og flotte utsikter.

 

 

Den andre turen var i samarbeid mellom Halti nasjonalparksenter og Nord-Troms Turlag. Gruppa fulgte Historisk vandrerute fra Ovi Raishiin til Sieimma. I Sieimma fikk de se kulturminnene ved grensa til nasjonalparken. Fra fire tusen år gamle bergmalerier til tjæremiler og elvebåt, folket i Reisadalen har levd i samspill med den frodige og fruktbare naturen. Historisk vandrerute er et konsept skapt i samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren for å øke bruk og kunnskap om ferdselsveier og unike kulturlandskap.

 

 

På søndag ettermiddag møttes begge gruppene på Ovi Raishiin for middag og musikk. Falkeredet og Storgammen stod klar for å varme turfolket, men bålplassen lokket de fleste ut for en sosial avslutning på dagen. Nordreisa-artisten Agnete Båtnes Braaten sang og joiket inn den nye Storgammen.

Halti nasjonalparksenter takker for besøket og ønsker velkommen igjen.

gruppebilde tur, høst, nasjonalpark