Reisa nasjonalpark deltar i prosjektet Halti Interreg for å etablere et grenseoverskridende samarbeid.

Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde grenser begge mot Käsivarsi villmarksområde i Finland. Her ferdes folk både sommer og vinter for å oppleve storslagen natur.

Vi jobber for å sikre bærekraftig bruk av områdene, og forbedre informasjonen for alle brukere.

Climbing over the border fence in the Somajavri area. The fence is made for stopping reindeers to migrate over the border. Photo: Fredrik Neregaard.

Om prosjektet

Fjellområdene rundt Halti, Finlands høyeste fjell, har store natur – og kulturverdier.

Kjerneområdet i Halti Interreg er de nordlige delene av Käsivarsi villmarksområde i Finland, og de nordlige delene av Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde i Norge. Området har funksjonelle tilknytninger til Kilpisjarvi, Kåfjord og Storslett.

Formålet med Halti Interreg er å etablere et grenseoverskridende samarbeidsorgan.  Offentlige myndigheter, lokalbefolkningen, reindriften og turistentreprenører tar del i  samarbeidet. Arbeidet er finansiert av EU. Det vil bli søkt om Europarc-sertifisering for samarbeidsområdet.

Hovedmålet med Halti Interreg er å arbeide for å fremme bærekraftig bruk av de ressursene som ligger i landskapet. Informasjon til besøkende forbedres ved Halti og Kilpisjärvi natursentre og på nett. Det utarbeides en felles besøksstrategi innenfor rammeverket til vedtatte forvaltningsplaner i verneområdene. Ingen nye verneområder vil bli etablert og prosjektet vil arbeide innenfor eksisterende forvaltningsplaner og infrastruktur.

Prosjektet implementeres mellom 01.03.2018 og 31.05.2020.

Tilsvarende samarbeid i Finland, Norge og Russland har vært suksessfulle i verneområder i Inari-Pasvik og Oulanka-Paanajärvi grenseoverskridende parker.

Prosjektleder og partnere

Halti Interreg ledes av Metsähallitus, Parks & Wildlife (Forststyrelsen, Naturtjänster) i samarbeid med:

  • Natural Resource Center (LUKE) i Finland
  • Reisa nasjonalparkstyre
  • Halti nasjonalparksenter
  • Kåfjord kommune
  • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet i Norge

Kontaktinformasjon

Pertti Itkonen, prosjektleder

tlf. +358 400 193647, e-post pertti.itkonen@metsa.fi

 

Rune Benonisen, nasjonalparkforvalter

tlf. +47 906 60 709, e-post fmtrrub@fylkesmannen.no

Rapporter

Kartjeneste friluftsinformasjon Finland

https://www.retkikartta.fi/?lang=en

Relevante linker

Finlands nasjonalparker
HALTI Interreg

HALTI

 

Samisk tekst, info:

Halti Interreg_SE_raisduottarhaldi