Háldi samarbeidet er offisielt godkjent som grensesamarbeidsområde under EUROPARC nettverket

Samarbeidet mellom finske og norske verneområder i grenseområdene rundt fjellet Ráisduottarháldi / Halti, fikk rett før årsskiftet bekreftelse på godkjenning som grensesamarbeidsområde.
Háldi grensesamarbeid omfatter Käsivarsi villmarksområde i Finland og Reisa nasjonalpark i Norge, samt landskapsvernområdet Ráisduottarháldi.
Samarbeidet startet gjennom et utviklingsprosjekt (2018-2021), og er nå videreført og formelt godkjent som en del av det omfattende EUROPARC Transboundary Park-programmet.
Dette er et nettverk av tolv områder med grenseoverskridende samarbeid i Europa. Háldi grensesamarbeid er det tredje offisielle grensesamarbeidsområdet i Finland og det andre i Norge.

Gjennom denne statusen har partene etablert en formell ramme for grensesamarbeidetDet gir igjen mulighet for å sette felles mål, verne om natur- og kulturarven og utvikle lokalsamfunnene i regionen. Aktivitetene i samarbeidet styres av en felles styringsgruppe av ansatte i verneområdene, i tillegg etableres en rådgivende gruppe som i praksis alle som er interessert i utviklingen av området kan delta i.

I Finland forvaltes verneområder av Metsähallitus, mens i Norge forvaltes de store verneområder av lokale nasjonalparkstyrer. Grensene, lovverket og forvaltningen av verneområdene i Háldi grensesamarbeidsområde forblir som i dag og vil ikke endres gjennom samarbeidet.

Det første året med samarbeid starter

Det er laget en felles strategi for Háldi grensesamarbeid. Hovedtemaene er vern av natur, landskap og kulturminner. I strategien er også naturveiledning, formidling, forskning, artsregistrering og overvåking viktige tema. Dette oppnår vi gjennom grenseoverskridende tiltak og samarbeid mellom innbyggere og lokalsamfunn på begge siden av grensen.

For mer informasjon – se temasiden om samarbeidet. Her finnes også en informasjonsfilm fra grenseparkområdet.

Halti toppen, finsk side 1328 m.o.h. Personene i bakgrunnen står på grensa til Norge.