Foto:

Gruppe med mennesker somRepresenterer tolv andre grensesamarbeid