Foto: Rune Benonisen

Reisa nasjonalparkstyre tar imot diplom på Europark konferanse i Østterike