Fullsatt team

Vi ønsker Ann-Hilde velkommen!

Her er gruppa som skal jobbe for utvikling og forvaltning av Reisa Nasjonalpark!

Odd Rudberg, Rune Benonisen, Asgeir Blixgård, Ann-Hilde Henriksen, Elina Hutton, Marianne Bilden (fotograf)

Med historisk mange på laget skal vi bli bedre på alt. Halti Nasjonalparksenter AS deltar i det spennende og viktige Interreg-prosjektet «HALTI Transboundary Area». Gjennom dette skal vi knytte nærmere bånd til det finske værneområdet, og legge til rette for økt bruk av området.

Fjellfolk

Vi vil ha folk til fjells! Jobben vår nå er å sørge for god og tilgjengelig informasjon om alt en vandrer trenger. Ann-Hilde Henriksen går inn i rollen som prosjektkoordinator og informasjonutvikler. Sammen med finsk prosjektpartner Metsähallitus gleder vi oss til arbeid og gjennomføring.

Reisa nasjonalparkstyret er norsk hovedpartner, men Halti nasjonalparksenter AS er ansvarlig for operativ gjennomføring.