Reisautløpet naturreservat. Gode utkikkspunkt er markert med sort prikk.