Laksefiske

Reisavassdraget er et nasjonalt laksevassdrag og kjent som en av Norges beste lakseelver. Laksen går helt opp til Imo, hele 85 km opp fra kysten. Ovenfor Imo er det godt røyefiske i elva.

Laksen tiltrekker folk fra hele verden, og hvert år tas laks opp mot eller over 20 kg. I tillegg er det stor sjørøye og -ørret i elva. Tiden for laksefiske er i juli og august og er et høydepunkt for mange.

Husk fiskekort og å være godt oppdatert på sesongens reglement før du prøver lykken i Reisaelva. Reglement og instruksjoner for hvordan du kjøper fiskekort finner du på www.reisaelva.no.

Reisavassdraget har vært forskånet for lakseparasitten Gyrodactylus salaris som finnes i nabovassdrag. Hjelp oss å unngå spredning og husk derfor å desinfisere alt utstyr før bruk i Reisavassdraget.
Desinfisering av utstyr kan gjøres hos Circle K på Storslett.

Laksefiske i Imojuvet
Foto: Rune Steinsvik

 

Fiskelykke i Reisa
Foto: Rune Benonisen

 

Innlandsfiske

Reisa nasjonalpark byr på mange flotte fiskevann på fjellet. Flere av disse er gode, næringsrike vann som huser forholdsvis stor fisk av meget god kvalitet. Her er det gode fiskemuligheter både om sommeren og på vinterisen. I fiskevannene er det stort sett røye, men i enkelte vann finnes også ørret. Fiskevannene i Reisa ligger et stykke unna vei og hovedåre, så her er det aldri stor trengsel.

For innlandsfiske i Reisa gjelder Statskogs Norgeskort for innlandsfiske, som fås kjøpt på www.inatur.no.