Besøksundersøkelse for Halti-området

Har du vært på tur i Käsivarsi-området i Finland, Reisa nasjonalpark eller Ráisduottarháldi landskapsvernområde i Norge?

Denne undersøkelsen gjennomføres av prosjektet Halti Transboundary Area.

Interregprosjektet handler om å etablere et varig samarbeid mellom forvaltningen av Käsivarsi-området i Finland, Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde i Norge. Samarbeidet skal sikre bærekraftig bruk av naturen og de ressursene som er i landskapsområdet. Offentlige myndigheter, lokalbefolkningen, reindriften og turistentreprenører blir invitert inn i samarbeidet. Arbeidet er finansiert av EU. Det vil bli søkt om Europarc-sertifisering for samarbeidsområdet, noe som ikke vil medføre endringer av eksisterende verneområder eller reguleringer tilknyttet disse.

 

I denne undersøkelsen vil «Halti-området» bli brukt som navn på dette området. Det er til stor hjelp om du vil svare på disse spørsmålene.

Svar på besøkundersøkelsen her.